Uvildig undersøgelse

Uvildig undersøgelse
EDTA behandlings effekt på arteriosclerose
En analyse baseret på spørgeskemaundersøgelse af patienter i EDTA behandling
Undersøgelsen blev foretaget i 2008 af nu afdøde læge Gertrud Mikkelsen, Thorning.
Projektets tilrettelæggelse. Det første trin var at lave et spørgeskema, der var let at besvare, det skulle være enkelt med oplysninger, som statistiks kunne bearbejdes, således at man fik en konklusion til slut. Dernæst skulle jeg finde ud af, hvordan jeg skulle få spørgeskemaerne delt ud.Jeg kontaktede EDTA lægerne som for 5 lægers vedkommende var imødekommende overfor, at spørgeskemaerne blev uddelt i deres venteværelse. Det, som patienterne fik udleveret, var spørgeskema, ledsageskrivelse og frankeret kuvert med mit navn og adresse på. Der blev sendt forespørgsel til Den Videnskabsetiske Komite` For Region Midtjylland, som skrev, at spørgeskemaundersøgelsen kunne gennemføres uden tilladelse fra De Videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland. Patientforeningen var behjælpelig med at lave kopier og frankerer kuverter, ligesom de sørgede for pakning og afsending af papirerne.
Ledsageskrivelse. Læge Gertrud Mikkelsen Specialist i almen- og samfundsmedicin Bødkersmindevej 6, Thorning 8620 Kjellerup .
Som specialist i samfundsmedicin undrer jeg mig over, at et alternativt behandlingstilbud i form EDTA behandling til behandling af forkalkning i årerne, ikke kan få et tilskud fra det offentlige. Hvis denne behandling er effektiv og ufarlig, ville der kunne spares mange penge på indlæggelser, operationer og medicin for ikke at tale om, hvad det vil betyde for disse patienters livskvalitet. Derfor ønsker jeg at klargøre, hvad der er rigtigt, og hvad der er urigtigt i de påstande, der florerer. Til brug herfor vil jeg lave en spørgeskemaundersøgelse af patienter med åreforkalkning, der er i EDTA behandling. Spørgeskema er vedlagt.
Jeg er pensioneret praktiserende læge og har de sidste år af min funktions tid være ansat i Norge i 11 år blandt andet som sektionsleder. Jeg er ikke i behandling hverken hos hospitalslæger eller praktiserende læger. Heller ikke har jeg noget at gøre med medicinalindustrien. Jeg er således en fuldstændig uvildig person med hensyn til denne undersøgelse, der foretages uden honorering. Årsagen til min pensionering for 10 år siden var en hjerneblødning, som ikke havde noget med forkalkning at gøre.
Det er vigtigt, at så mange som muligt besvarer spørgeskemaet. Jeg håber, at du vil svare på spørgsmålene og returnere dem til mig. Alt skal være anonymt, hvorfor du ikke skal skrive navn, heller ikke på konvolutten.Patient Oplysning  Alder  Køn (kvinde/mand)  gift ugift samboende enke/enkemand
Åreforkalkning      hjernen      hjertet      benene
Blodprop       hjernen      hjertet      benene
Andre karlidelser      Andre sygdomme
Behandling      Operation tilbudt      Operation udført år
Medicin      Blodfortynding      Kolesterolsænkende      Hjertemedicin Kostændring Motion Tobak
EDTA behandling påbegyndt år      God virkning      Dårlig virkning      Ingen virkning      Bivirkninger BemærkningerDer blev udleveret 228 skemaer. Der er i alt 204 personer, der har svaret. 4 er udgået af beregningen, idet der var fejl i udfyldningen af skemaet. Der er 117 mænd og 78 kvinder samt nogle, der ikke har oplyst noget om køn, nemlig 5 stk. Indsamling af besvarelser foregik i tiden 1/6 2008 til 31/12 2008. Flere patienter får en vedligeholdelse behandling med op til ½ års interval, hvorfor indsamlingen måtte strække sig over mindst 7 måneder.
Oplysning om alder. (10 har ikke villet opgive deres alder.) Der er 190 personer, der har besvaret spørgsmålet alder. 40-49 år: 7 mænd + 1 kvinde i alt 8 personer 50-59 år 12 mænd + 9 kvinde i alt 21 personer 60-69 år: 45 mænd+ 37 kvinder i alt 82 personer. >69 år: 48 mænd + 29 kvinder + ukendt 2 i alt 79 personer. I alt 190 personer.
Projektets resultat.
Patienternes bemærkninger Bemærkningerne er skrevet, som patienterne har skrevet det ned, (også de norske patienter). Først er der skrevet bemærkninger. Derefter forkalkningssted nemlig i hoved, hals, hjerte eller ben. Numrene refererer til indføring i EpiData programmet.
ad 3 ”håber der kommer noget godt ud af undersøgelsen”. Åreforkalkning i benene.
ad 5 ”Åreforkalkning konstateret 80% nedsat højre side i april 2005 i Tyrkiet, samme resultat i juni i Helsingborg på løbende kontroller Hbg har hastigheden på blod flødet sjunket på 4m/sek till 1,3m/sek maj 2008”. Åreforkalkning i Halspulsåren.
ad 9 ”Faktor V, Leiden Nutation. Får kun blodfortynding midlertidigt i forbindelse med blodprop – 2 gange” Fork. i benene.
ad 13 ”ikke ryger stoppet i 1997 og tog på. Spiller fodbold med klart forbedret kondition efter behandling 5 gange/5 uger som opfølgning”. Fork. i hjertet.
ad 16 ”Kan gå 5 km i dag efter ikke at kunne gå i 1993”. Fork. i benene
ad 17 ”Efter ca 1 års EDTA behl. minus smertestillende medicin og god bevægelighed”. Fork. i benene ad 19 ”Min kost har været fin og alsidig i mange år, derfor ingen ændring på det område”. Fork. i hjertet.
ad 21 ”Rigshospitalet sagde, jeg burde baypas opr., men på grund af min fremskredne alder og gode helbred var det ikke nogen tjeneste at gøre nu, jeg kunne komme igen, når det begyndte at gøre ondt. Jeg har ikke mærket noget endnu 7 år efter”. Fork. i hjertet.
ad 22 ”Forebyggende EDTA beh. Fork. i hjertet og benene.
ad 23 ”Skulle have ballon julen 2006 måtte opgive. Tilstopning, aldrig tilbudt senere, derfor Hanke og har det nogenlunde tåleligt”. Fork. i hjertet.
ad 25 ”Efter flere år med hyppige hjertekramper, angina pectoris, har der ikke været disse hændelser siden EDTA behandlings start. Men da jeg havde stort magnesium mangel og dette er behandlet samtidig, er det svært at vurdere, hvad der har hjulpet. Til gengæld har der været flere anfald med hjerteflimmer + hjerteflagren /galoperende hjerte / uregelmæssig hjerterytme. Jeg fortsætter behandlingen.” Fork. i hjertet.
ad 27 ”meget god virkning, ufatteligt at EDTA ikke er anerkendt.” Fork. i hjertet og benene.
ad 28 ”er kommet af med trigeminus neuralgi efter 8 år” Fork. i hjernen, hjertet og benene.
ad 29 ”Ingen kostændring, er vegetar” Fork. i hjertet.
ad 32 (forkortet) ”Min mand havde dårligt hjerte i 1985. Han kunne intet, men lå på sofaen, når han ikke var indlagt på sygehus. Tilbudt operation i USA med ca 50% chance for overlevelse. Havde hørt om EDTA behandling, hvorfor han sagde nej til operation og begyndte på EDTA behandling, først hos Kurt Christensen og i 1988 hos Claus Henche. Herefter blev han pille fri og startede efter 1 års forløb i arbejde. Han fik på grund af EDTA behandling 18 gode år og døde i 2002 på grund af bugspytkirtelkræft. Har selv på grund af 11% nedsat blodtilførsel i venstre ben begyndt EDTA behandling. Efter 8 behandlinger var trykket, som det skulle være. Får nu 3-4 behandlinger som forebyggelse. Jeg har brugt af mine feriepenge til behandlingen. Patientforeningen kæmper bravt for at folk kan få tilskud. Men det går desværre lidt for langsomt. Håber De får held med det.” Fork i benene.
ad 34 ”meget tilfreds” Fork. i benene.
ad 36 ”Kan kun anbefales” Fork. i hjertet.
ad 37 ”På grund af egen beslutning sluttet med kolesterolsænkende medicin.” Fork. i hjertet og benene. Fork. i hjertet
ad 41 ”muskelatrofi efter 8 mdr. på 40 mg Simvastatin og næsten konstant diarrhe” Fork. i benene. ad 42 ”Ingen forkølelser i perioden.( fra 2007)” Fork. i hjertet og benene.
ad 43 ”Blev først opmærksom på EDTA efter operationen” Fork. hjertet.
ad 44 ”jeg har fået 19 behandlinger.”(Startede 2008 god virkning.) Fork. i hjernen, hjertet og benene.
ad 46 ”Ved operation menes der her ballonudvidelse.” Fork. i hjertet.
ad 47 ”EDTA kan varmt anbefales” Fork. i benene.
ad 48 ”stent isat af svensk læge i år 2002 via håndleddet havde det godt i et års tid. Var senere til undersøgelse hos Claus Hancke, hvor jeg har gået til data” Fork. i hjertet.
ad 51 ”Jeg har haft rigtig god virkning af EDTA. Jeg er sikker på, at jeg ikke havde levet i dag, hvis jeg ikke havde fået behandling. Fork. i hjertet og benene.
ad 52 ” 1. Har fået 3 x Bypass. 2. Oprensning af åre i lysken, ingen bedring. 3. Motion begrænset på grund af smerter ved gang. Tidligere før 2006 megen motion (stavgang, gymnastik) NB Arveligt betinget(fars side) Fork. i hjertet og benene.
ad 58 ”Har ikke kunnet tage BT eller kunnet scannet i armen siden 2006. Efter EDTA meget svagt kunne høre BT aug. 08 efter 17 EDTA behandlinger. Syntes at jeg så småt husker bedre, det går langsomt men går fremover”. Fork. i hjernen og hjertet.
ad 59 ”Behandling på 28 havde fantastisk virkning – dels tilbage til fuldstændig blodgennemstrømning – begyndende gigt i fingrene forsvundet. Tendens til forkølelser / influenza totalt håndteret.” Fork. i halspulsåren.
ad 61 ”1. jeg har fået EDTA over 2 gange første gang var i 1998 på grund af aluminium i kroppen. Jeg fik 24 EDTA behandlinger og det fik aluminium til at forsvinde. Det var en stor succes! 2. jeg får EDTA pt. p. g. af forkalkning i kranspulsåren. Dette er væk nu. Jeg får EDTA 1 gang om måneden og jeg skal lave en cykeltest om en måned Jeg lavede en test efter 19 behandlinger og forkalkningen viste sig at være forsvundet.” Fork. i hjertet.
ad 64 ”Operation tilbudt, blev sat i udsigt med tiden ca. 1989” Fork. i hjernen, hjertet og benene.
ad 65 ”Jeg kunne kun gå 50 m, før jeg fik mange smerter i hø. ben, allerede efter 7-8 behandlinger kunne jeg gå det dobbelte, og nu tænker jeg næsten aldrig over det. Jeg syntes det er meget for dårligt, at alle ikke kan få den behandling, hvis de har behov for det.” Fork. i benene.
ad 66 ”EDTA tages forebyggende idet diabetes fra år 1980” Diabetes.
ad 70 ”Her frabedt medicin” Fork. i benene.
ad 72 ”Efter 10 behandlinger syntes lægen at det var blevet så meget bedre, så nu får jeg 1 månedlig behandling. Jeg læste om EDTA i september 2007. Operation udført 1990 og 1996 i benene. 2004 hjerte baypass.” Fork. i hjertet og benene..
ad 73 ”Sygesikringen ”Danmark” giver tilskud til lægebesøget men ikke til EDTA” Fork. i hjertet.
ad 74 ”14 behandlinger. Før behandling kunne jeg kun ca. 500 m før jeg fik smerter i hjerteregionen. Efter behandling kan jeg gå så langt jeg ønsker. Heftig snorken er ophørt(søvn apnøe)” Fork. i hjertet.
ad 75 ”EDTA beh. fås hver 2-3 mdr. nu med stor gavn. Effekten af behandlingen mærkes tydeligt i øjne + hoved straks efter behandlingen. medes eff/ydelse fra hovedet er optimal fra dag 2” Fork. i hjertet og benene.
ad 77 ”1997 by-pas. Diagnose 3 stk. men kun 2 opereret. Den 3. fik jeg så lavet i 2005 som ballonudv. Havde håbet at EDTA var nok. Føler alligevel at EDTA har haft positiv betydn. Kom fx meget let gennem ballonudvidelse.” Fork. i hjertet.
ad 80 ”Åreforkalkning grundet stærkt forhøjet LP(a)” Fork. i hjertet.
ad 81 ”Jeg har det alment bedre, jeg ser også bedre ud siger familien. Jeg har det bedre, når jeg dyrker sport(løb).” Fork. i hjertet.
ad 83 ”Fik for 15 år siden at vide, at der ikke kunne gøres mere, at jeg ikke havde langt igen, begyndte så her” Fork. i hjertet
ad 88 ”Jeg havde mindre uregelmæssig hjertefornemmelser, som synes at tabe sig eller afløbe efter forebyggende. Mit homocystein til ca, 38, hvilket jeg prøver at sænke.” Fork. i hjertet.
ad 91 ”Blodprop i 1986 fået EDTA behandling fra 1989” Fork. i hjertet.
ad 93 ”Medicin tilbudt: Hjerte + kolesterolsænkende. Fik det mere dårligt af det og begyndte på EDTA. Jeg sep. selv med.” Fork. i hjertet.
ad 96 På hospitalet i Hillerød fik jeg at vide, at jeg skulle vente med behandling til det blev værre, og det var ikke nogen ide med EDTA. Efter 6-8 uger med EDTA havde jeg øget min gangdistance til det dobbelte og derefter mere. EDTA er en rigtig god ide.” Fork. i benene.
ad 100 ”Skal til undersøgelse igen snart. Har fået 24 EDTA behandlinger endnu ingen virkning!” Fork. i benene. ad 102 Har minimeret forbrug af nitroglycerin.” Fork. i hjertet og benene.
ad 103 ”Kredsløb nedsat 30% i benene. Gangdistancen 100 m samt smerter. Kar kirurgisk afd. Gentofte Hospital sagde, jeg var ikke dårlig nok til at komme i behandling. Efter 7 x EDTA er gangdistancen 500 m, ingen smerter, læggene bliver ikke som beton mere og efter 1-2 min. pause, kan jeg nu gå videre – yderligere 500 m. før benene (mest fødderne )føles tunge. Jeg spiller badminton og klarer lige 1 time. Men så er benene færdige.” Fork. i benene.
ad 104 ”Før EDTA behandlingen kunne jeg gå 200 m, men måtte så stille til smerterne var væk. Efter 10 behandlinger var alle smerter væk, og jeg kan nu gå 5-10 km uden smerter. Nu mangler det bare at blive bedre i mine halskar. Jeg havde 70 % forkalkning i venstre side og 50% i højre. Der er i dag et rigtig godt flow i højre side, men mangler noget i venstre. Jeg skal på fredag til EDTA for 24. gang og er fuld af fortrøstning.” Fork. i halspulsåre og benene.
ad 108 ”Jeg fik 2 år, men lever endnu.” Fork. i halspulsåren.
ad 113 Har kun modtaget 3 EDTA behandlinger.” Fork. i hjertet.
ad 114 ”Efter 53 behandlinger slap jeg med en ballon og stens” Fork. i hjertet
ad 115 ”Har indtil nu fået ca. 9 behandlinger, så det er måske lidt tidligt i forløbet at bedømme virkningen” Fork. i hjernen og benene.
ad 116 ”Scanning af højre halspulsåre foretaget på rigshospitalet viste, at den opererede pulsåre var ren. Ønskede scanning af den anden halspulsåre, men det ville de ikke Derfor kunne man ikke finde, det var blevet bedre. Højre pulsåre havde en forsnævring på 92%, venstre 72%.Har nægtet at tage kolesterolsænkende og hjertemedicin som efter Rigshospitalet og egen læge pressede på for at få mig til at tage.(har en ret stor viden om denne opreklamerede medicin. PS. tak fordi du tager dette emne op, idet jeg nærmest blev grinet af på Rigshospitalet, da jeg sagde, at jeg ville bruge EDTA til forebyggelse af yderligere skader.” Fork. i halspulsåren.
ad 118 ”samtidig er en hæmoride, som har generet mig i 35 – 40 år forsvundet” Fork. i hjertet og benene.
ad 119 ”Kan ikke sige noget om virkningen, da det er meget nyt, har fået 7 behandlinger” Fork.. i benene.
ad 121 ”har kun fået 3 gange behandling” Fork. i benene.
ad 122 H. ben 62% forkalket ved behandlingens start. H. ben nu nede på 8% forkalkning. Ved behandlingens start kunne jeg gå 2-300 m så startede lægsmerter. Går nu flere km uden smerter.” Fork. i hjertet og benene.
ad 126 ”Hjerteklappen er forkalket. Bedring er svær at konstatere, men jeg har det ikke dårligere, end da jeg begyndte behandlingen i august 2007” Fork. i hjertet.
ad 127 ”Jeg blev tilbudt ballon udvidelse af min højre halspulsåre – denne var 90 % tilkalket. Operationen blev delvis gennemført, men da ballonen nåede frem, fortrød man og hev hele moleviten ud igen. Blodet havde selv fundet en anden vej. Jeg fik besked på at fortsætte med plavik og corodil.” Fork. i halspulsåren og benene.
ad 129 ”Operation tilbudt, men blev afvist. EDTA sparede mig for en By Pass operation. Jeg opretholder behandlingen med EDTA 1 gang hvert kvartal” Fork. i hjertet.
ad 131 ”30 EDTA behandlinger på ½ år. Kunne læse: 3 timer mere på det højre øje. 1 time mere på det venstre øje. Fortsætter behandlingen efter ferien.” Fork. hjertet og øjnene.
ad 135 ”Kritisk iskæmi i ve. ben.. Mislykket opration nov. 2007.Tilbudt amputation. Startet januar 2008 med EDTA 2 g. om ugen 30 gange. Ved start blodtryk i ve. ankel 37. ved 20 gange 90. Ved 30 gange 110. Nuværende 40 gange, godt ,men ikke målt endnu. Benet er reddet bortset fra 2 cm operationssår ikke er lægt.” Fork. i benene.
ad 137 ”Svær claudicatio i højre lår. Trykratio 50 % i højre bed. Fuldstændig rask i dag takket være EDTA + motion. Dyrker fodbold og tennis ugentlig” Fork. i benene.
ad 139 ”Jeg har selv fravalgt kolesterolsænkende, da bivirkninger blev for store(store smerter) Jeg fik en blodprop i hjernestammen med efterfølgende lammelser i hele kroppen. En trombolysebehandling hjalp – og det + efterfølgende genoptræning bevirker, at jeg kan gå i dag. EDTA har virket meget positivt på smerterne i højre side / benene + træthed .Jeg har fået betydelig mere energi.” Fork. i hjernen.
ad 141 I alt 47 behandlinger. Meget kompetente og venlige omgivelser(Lyngby)” Fork. i hjernen.
ad 142 Efter start på behandling er alle smerter i bryst væk. I stedet for ordinær medicin tager jeg vitaminer og mineraler. Energien er vendt tilbage” Fork. i hjertet
ad 143 ”forebyggende behandlinger”
ad 144 ”Claudicatio intermittens i hø ben.: 2003 ve. ankel . tryk 90 / hø ankel 48 2006 do 65 / do 62 2008 do 88 / do 70 Dårlig virkning”. Fork. benene.
ad 147 “ Har fået 28 behandlinger . Det er væsentlig, at det virker mod erektil dysfunction” Cadmium i blodet. ad 149 ”Suppleret op med 2-4-behandlinger årligt. Efter 10 behandlinger, ikke brugt Nitroglycerin.” Fork. i hjertet og benene.
ad 150 ”har forhøjet blodtryk og forventer EDTA behandlingen som et middel til sammen med motion at sænke blodtrykket. Ellers har EDTA behandlinger meget positiv indvirkning på almen helbredet. Tak for dit gode initiativ” Fork. andre karlidelser,
ad 152 ”Eneste tilbud – kunstig åre med begrænset holdbarhed. Efter 20 behandlinger bedring til kontrol i Kolding på kar kirurgisk ¾ 2008 var blodgennemstrømninger forbedret med 4 %. Ifølge kirurgen fordi der dannes nye blodårer.” Fork. i benene.
ad 154 ”Etter utredning av mine bein, fikk jeg beskjed ,at det vart så tætt at det ikke var noe a gjøre med det. Efter behandling med EDTA forsvandt verken i benene, og jeg ble meine liktær som jeg hadde fra H i flere år.!” Fork. i hjertet og benene.
ad 156 ”Ophobning af tungmetaller(bly)”
ad 157 ”Meget tæt på at skulle opereres i 2005” Fork. i hjertet.
ad 158 ”Fik konstateret forkalkning er væk” Fork. i hjertet.
ad 160 ”Kadmium forgiftet”
ad 161 ” får stadig væk EDTA behandling godt hver anden måned” Fork. i hjertet.
ad 162 ”Hvis jeg ikke var startet der, har jeg nok ikke været mere. Ufatteligt at læger lukker øjnene.” Fork. i benene.
ad 163 ”Det er helt fantastisk, hvad EDTA har gjort for mig .I 2005 kunne jeg ikke gå 100 m m/nitro, i dag kan jeg gøre det samme, som jeg kunne , da jeg var 40” Fork. i hjertet.
ad 165 ”Tager l centyl med kaliumklorid pr dag (vanddrivende) + vitaminer, fiskeolie og mineraler. Før jeg begyndte min EDTA behandling, fik jeg 50 mg selo-zok / dag + jeg skulle have nitroglycerin hos mig. Dette fik jeg i 2 år før EDTA behandlingen.” Fork. i hjertet.
ad 167 ”Sykehusleger anbefalte på det sterkeste, at jeg måtte ta operasjon allerede i 2002, det var for risiko for mig og ikke ta operasjonen. EDTA måtte jeg ikke stole på” Fork. i hjertet.’
ad 168 ”Efter 3 behandlinger blev venstre lettere, efter 22 behandlinger var forkalkningen væk.” Fork. i benene.
ad 169 ”Får behandling ca hver anden år” Fork. i hjertet.
ad 170 ”Jeg får behandling 3-4 gange årligt” Fork. i hjertet.
ad 174 ”Har fået nedsat dosis af blodtryksmedicin.
ad 176 ”Behandling maj 2008 (Vejle ) Ny behandling 16/12 – 08.(Odense) indtil da omkring 35 behandlinger flest i 2007” Fork. i halspulsåren
ad 179 ”lidt træt den første dag.” Højt blodtryk.
ad 182 ”utilpas og sover dårligt den følgende nat. kvalme og meget træt.” Fork. i hjertet.
ad 183 ” Kostændring består i at undgå alt fedt” Fork. i benene.
ad 184 ” minus hjertemedicin siden jeg startede på EDTA.” Fork. i hjertet.
ad 185 ”Jeg har det fantastisk godt. ”Har jo reddet livet”, (takket være EDTA). Fork. i hjertet.
ad 187 ”de bedste penge jeg har givet ud.” Fork. i hjernen og hjertet.
ad 188 ”Beipass opration var ikke mulig af anatomiske årsager. Har heft 2 blodpropper i hjertet, en 2001 og atter i 2002 har efterfølgende været i god form. Blev opereret for kræft i 2000 i lysken med godt resultat.” Fork. i hjertet.
ad 189 ”Efter EDTA behandling i 17 år kan jeg i dag gå ca 100 trin- men kan passe den daglige dont i et hus med mange trappen. Jeg tør ikke slippe EDTA. Det har jo holdt mig kørende så længe. Fork. i benene.
ad 190 ”Gået 4,6 km den 14/6-08 på en time” Fork. i benene.
ad 192 ”Jeg har fået 30 behandlinger for åreforkalkning. I dag er der næsten ingen forkalkning tilbage. Min hovedpulsåre var næsten lukket og jeg havde smerter i hovedet og brystet. Jeg tog kamferdråber med god virkning, nu tager jeg ikke mere og det er dejligt. Jeg går nu til efterbehandling hver 2 måned for holde det ved lige. Tak fordi du vil gøre, så andre kan få gavn af det, som ikke har råd, men trænger hårdt til hjælp” Fork. i hovedpulsåren, hjertet.
ad 195 ”Troede ikke meget på effekten, da jeg gik i behandling, idet jeg tænkte, at en sådan behandling da så for længst måtte være indført i det såkaldte etablerede system. Men på det tidspunkt kunne det kun blive bedre, og det skal jeg da love for, at det blev. På samme tid kom jeg af med en del af mediciner.(Betablokker m.m.) ( i alt fra 12 tabletter om dagen til i alt 2 stk.) Der må være nogen, som er bange for deres levebrød, eller som har glemt lægeløftet” Fork. i hjertet.
ad 197 ”Stoppet brug af kolesterolsænkende medicin 2006 Efter ca 16 behandlinger svandt begyndende stivhed i fingre samt tyngdefølelse i ben, så jeg fik flere kræfter.” Fork. i halspulsåren. ad 198 ”Efter ballonudv. sinavastatin, salozok, magnyl. I dag magnyl + kosttilskud efter EDTA lægens anvisninger. Hørte om EDTA 2002-3. Behandling igangsat, da virkning af ballonudv. syntes at aftage. Siden da ingen symptomer.” Fork. i hjertet. ad 200 ”Fik blodprop i hjertet 1991. Blev 29-6 93 by – pass –opereret med 5 omkørsler. Har ikke siden december 2006 haft brug for nitroglycerin. Har det helt fint nu efter 45 behandlinger.” Fork. i hjertet.
ad 202 ”Siden 1980 vegetarianer. Operation = ballonudvidning.” Fork. i hjernen, hjertet og benene.

Således skriver patienterne. Det er glædeligt, at så mange patienter har kunnet blive hjulpet af denne behandling, som nogle læger mener, er virkningsløs, og som de stærkt anbefaler at holde sig fra. Det er ikke troligt, at så mange mennesker blot tror, det virker, når de har fået denne behandling i mange år. De målinger, som er lavet, viser jo også effekten af behandlingen. Hvor mange har forkalkning i hjernen Hvor mange har blodprop i hjernen eller halspulsåre, i hjertet eller i benene. eller halspulsåre, i hjertet eller i benene.
Mænd 3 + 83 + 35 = 121 Mænd 18 + 46 + 7 = 71 Kvinder 37 + 36 = 73 Kvinder 12 +16 + 7 = 35. Ukendt 5 Ukendt 3 I alt 199 I alt 109
Opgørelser af bemærkninger. Som det fremgår af grafen var der 14 kvinder og 13 mænd samt ukendt 1 med åreforkalkning i hjerne eller halspulsåre, som havde bemærkninger.. Følgende ad numre har afgivet forskellige oplysninger om behandling, som de har oplevet. Deres udtalelser genfindes i bemærkning.
Halspulsåre og hjerne forkalkning: ad nr. 5 – 59 – 108 – 116 – 127 – 139 – 141 – 192 – 197. Forkalkning i hjertet Hjerteforkalkninger med bemærkninger. Ad nr. 13 – 19 – 21 – 22 – 25 – 27 – 28 – 29 – 36 – 37 – 42 – 43 – 44 – 46 – 48 – 51 – 52 – 58 – 61 – 64 – 72 – 73 – 74 – 75 – 77 – 80 81 – 83 – 88 – 91 – 93 – 102 – 113 – 114 – 118 – 122 – 126 – 129 – 131 – 142 – 149 – 154 – 157 – 158 – 161 – 163 – 165 – 167 – 169 – 170 – 182 – 184 – 185 – 187 – 188 – 192 – 195 – 198 – 200 – 202.
Forkalkning i benene. Der er 37 mænd, 36 kvinder og 2 ukendte havde bemærkninger. Af disse har følgende id nr. skrevet bemærkninger. Ad nr. 3 – 9 – 16 – 17 – 22 – 27 – 32 – 34 – 41 – 44 – 47 – 51 – 52 – 64 – 65 – 70 – 72 -96 – 100 – 103 -104 – 118 – 119 – 127 – 135 – 137 – 144 – 149 – 152 – 162 – 168 – 183 – 189 – 190 – 202.
Antallet af patienter der får medicin. Blodfortynding : 44 mænd, 22 kvinder, 2 ukendt køn i alt 68 patienter. Kolesterol : 62 mænd, 39 kvinder, 3 ukendt køn i alt 104 patienter. Hjertemedicin: 70 mænd, 43 kvinder, 3 ukendt køn i alt 116 patienter. Følgende nr. har ændret medicinbehov : 17-37-70-93-102-116-139-142-149-165-184-195-197-198-200.
Antallet af patienter der har ændret kosten, som dyrker motion og som ryger. Kostændring : 75 mænd, 55 kvinder, 3 ukendt køn i alt 133 patienter. Dyrker motion: 100 mænd, 61 kvinder, 4 ukendt køn i alt 165 patienter. Rygere: 19 mænd, 16 kvinder i alt 35 patienter Hvordan er forholdet mellem EDTA behandling og operation. 57 har tidligere fået operation, men får nu EDTA behandling. 9 får operation samme år, som de er begyndt med EDTA behandling. 7 er blevet opereret medes de får EDTA behandling 16 har ikke opgivet hvilket år de er begyndt på EDTA behandling eller hvilket år de er blevet opereret.
Ved opgørelse af virkningen med EDTA behandling, viser det følgende: 116 mænd, 80 kvinder og 4 ikke opgivet køn. God virkning. 188 personer Dårlig virkning 1 ” Ingen virkning 4 ” For kort tids behandling 4 ” Ingen oplysning 1 ” Bivirkning 2 ” Tilsammen i alt 200 personer Det vil sige, at der er 188 personer af 200 personer, der har god virkning af EDTA behandling. Det er det samme resultat, som er fundet ved flere opgørelser, der tidligere er lavet. I spørgeskemaundersøgelsen har patienterne ikke haft bivirkninger ud over 2 patienter, der havde utilpashed, kvalme og søvnbesvær i døgnet efter injektionen. Der var ingen smerter på injektionsstedet. 1 person havde dårlig virkning, 4 havde ingen virkning, da de havde fået for få behandlinger. De 3 havde fået under 10 behandlinger den 4. havde fået 20 behandlinger. 4 havde manglende virkning.
EDTA står for Ethylen Diamin Tetra-Acetat. Det blev i starten brugt til at fjerne tunge metaller fra den menneskelige organisme, men det viste sig også, at det fjernede kalk fra årerne. Det bliver nu givet, som behandling mod åreforkalkning. Behandlingen forgår ved infusion i en åre på hånden. Infusionen var 3 timer. I starten gives infusionen 2 gange om ugen. Optimal virkning får patienter ved ca 30 behandlinger. Herefter får flertallet en vedligeholdelsesdosis med ca 1 til 6 måneder interval. Det er altså ved et tilfælde, man fandt ud af, at det kunne bruges ved åreforkalkning hos mennesket.
Konklusion Det er stadig en gåde, hvorfor en behandling, der har hjulpet 188 af 200 spurgte, ikke kan gives tilskud. Det medfører, at folkepensionister, der kun har folkepensionen, ikke vil kunne få denne behandling, da disse mennesker ikke har kr. 35.000,00 til behandling. De fleste, som er i behandling, er over 60 år nemlig 161 personer, hvoraf 43 personer er mellem 60 år og 65 år.
Hvor mange undersøgelser skal der til for at råbe de bevilgende myndigheder op.? Hvorfor vil man ikke høre, hvad de personer, der får EDTA behandling, har mærket af positive effekt på egen krop.? Det dobbeltblindforsøg, der blev fortaget i1989- 1990, har åbenbart været årsag til, at der fra flere sider bliver sagt til patienterne, at de skulle holde sig fra EDTA behandling, I flere tilfælde blev det stærkt anbefalet at lade sig operere, som det eneste rigtige. Det bør være et tilbud til alle patienter med åreforkalkning og ikke blot til de pensionister, som har penge på kistebunden. En folkepensionist, som kun har sin folkepension, kan ikke få behandling. Det ville være i orden, hvis det blev tilbudt som et alternativt behandlingstilbud til alle. Det kræver, at EDTA bliver tilskudsberettet.
Samfundsøkonomisk vil der være mange penge at spare ved en EDTA behandling, selv om den er fulgt op af en vedligeholdelsesbehandling hver 3-6 måned. Der hvor EDTA behandlingen har medført, at en operation blev opgivet, har udgifterne været minimale. Mange flere patienter ville kunne hjælpes med EDTA behandling, hvis der blev givet tilskud til behandlingen, så også folkepensionister havde mulighed for at vælge mellem de tilbud, der er til netop den enkelte patients behov.
Ref: Hancke C., The Long-term Effect of Chelation Therapy Hanck C.,
Flytlie K.Benefits of EDTA Chelation Therapy in Arteriosclerosis.
James P. Frackelton :Preventive Medicine & Exercise Cardiology.
Svend Juul Jørgensen: Ugeskrift for Læger august og oktober 1989, juni 1992.